Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej.

FSC®– Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna. FSC® powstało w 1993 roku.Standardy opisują  zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC®  faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC®.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu  1 stycznia 2003 roku otrzymała pierwszy certyfikat potwierdzający, że drewno pochodzące z naszych obszarów leśnych spełnia standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC®

W 2018 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat  o numerze SGS-FM/COC-004323, ważny od 10 kwietnia 2018 roku do 9 kwietnia 2023 roku.Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC®. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC® dostępne są na stronie fsc.org.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.  PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2021 roku do 12 lipca 2024 roku.
Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

 


Certyfikaty PEFC i FSC nadal w RDLP w Poznaniu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu międzynarodowe certyfikaty.

W tym roku w biurze RDLP w Poznaniu oraz w wybranych nadleśnictwach na terenie naszej dyrekcji przeprowadzono audyt FSC i PEFC. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż leśnicy w naszym regionie promują, i co ważne, wdrażają w swojej pracy proekologiczne metody hodowli lasu.

FSC Standardy opisują  zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC.

PEFC dostarcza mechanizm potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną.

Należą do nich m.in. odnowienia naturalne, czyli wykorzystywanie naturalnych sił natury do powstawania lasu. Leśnicy pozostawiają drzewa na zrębach, które rodząc nasiona, niesione siłą wiatru po czasie kiełkują w glebie leśnej. Audyty FSC i PEFC szczególnie wyróżniły w tym aspekcie Nadleśnictwa Góra Śląska i Antonin, w których udział odnowień naturalnych w stosunku do tradycyjnych metod sadzenia lasu sięga aż 20%  i 40%. Liderem RDLP w Poznaniu z wynikiem 41%, w zakresie udziału odnowień naturalnych w 2019 było Nadleśnictwo Taczanów.

Audytorzy FSC i PEFC, wyróżnili również działania leśników z nadleśnictw Włoszakowice, Góra Śląska, Antonin, Taczanów i Grodziec  za pozostawianie drzew dziuplastych na zrębach zupełnych. Działanie te pozwala stworzyć nisze ekologiczne dla wielu gatunków naszych krajowych dziuplaków. Ponadto wzdłuż cieków wodnych, dróg i pól leśnicy zakładają pasy krzewów i drzew, które nazywamy ekotonami. To przejściowe strefy pomiędzy lasem a np. rzeką, jeziorem, drogą lub polem. Ta praktyka, stosowana w  hodowli lasu przyczynia się do zwiększania bioróżnorodności lasów, stwarza przestrzeń do życia dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Drzewa dziuplaste, ekotony to niektóre z elementów szkiców zrębowych i odnowieniowych, które sporządzane są  na potrzeby co rocznych akcji sadzenia lasów. W audytach FSC i PEFC podkreślono, iż w kontrolowanych nadleśnictwach leśnicy prawidłowo realizują zapisy zasad hodowli lasu. Troszczą się o pozostawianie drzew dziuplastych, tworzą nisze ekologiczne dzięki ekotonom oraz prawidłowo sporządzają szkice odnowieniowe i zrębowe.

Audyty FSC i PEFC to nie tylko jednostronna kontrola. To również okazja do rozmowy i wymiany spostrzeżeń. Dodatkowym tematem podczas kontroli był problem śmieci w lasach. Niestety pomimo szeroko zakrojonej edukacji, dzikich wysypisk w lasach przybywa. A odpady to nie tylko problem estetyczny, to również śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Pozostawione śmieci zatruwają wody gruntowe, zmieniając tym samym rangę problemu z lokalnej na globalną.

Tekst: Tomasz Maćkowiak, Karolina Kapałka (RDLP w Poznaniu).


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC

FSC – Forest Stewardship Council
®, to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna. FSC powstało w 1993 roku. Standardy opisują zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1 stycznia 2001 roku otrzymała pierwszy certyfikat potwierdzający, że drewno pochodzące z naszych obszarów leśnych spełnia standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC.

W 2013 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-0004323, ważny od 10 kwietnia 2013 roku do 9 kwietnia 2018 roku. Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC dostępne są na stronie fsc.org.


PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne. PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

 


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2015 roku do 12 lipca 2018 roku.
Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne sa na stronie www.pefc-polska.pl.