Wydawca treści Wydawca treści

DOFINANSOWANIE UE Z WRPO 2014+ NA BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE BUDYNKU

30 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanej z budową i wyposażeniem obiektu na cele prowadzenia edukacji przyrodniczo-ekologicznej w leśnictwie Krzyżowiec.
Z ramienia Województwa Wielkopolskiego umowę podpisała Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Agnieszka Juskowiak, w imieniu Nadleśnictwa Włoszakowice -  nadleśniczy Tomasz Furmańczak.
Na projekt pn. „Budowa i doposażenie budynku na potrzeby prowadzenia edukacji przyrodniczo-ekologicznej” nadleśnictwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 209 474,21 zł. Wartość kosztorysowa całości  przedsięwzięcia wynosi 301 626,50 zł.
Inwestycje, które zaplanowano w ramach projektu wpisują się w zakres działań ujętych w Programie Edukacji naszego nadleśnictwa. Projekt swym zakresem obejmuje budowę drewnianego obiektu edukacyjnego wraz z wyposażeniem w leśnictwie Krzyżowiec. Budynek ten będzie przede wszystkim służył w prowadzeniu zajęć o charakterze edukacyjnym z poświęceniem uwagi na największego w Polsce chrząszcza. Mowa o jelonku rogaczu, którego bardzo liczna populacja występuje właśnie we włoszakowickich lasach.
W ramach tego programu powstanie również film na temat tego wyjątkowego chrząszcza.