Wydawca treści Wydawca treści

Nowy cennik na drewno

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy cennik na drewno.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym cennikiem dostępnym w załączniku.

Materiały do pobrania


NOWE ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA

Znamy już zasady sprzedaży drewna z Lasów Państwowych.

Podczas posiedzenia Komisji Leśno-Drzewnej 24 października 2016 r. dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podpisał zarządzenie nr 46, które reguluje tę sferę: od zdefiniowania kluczowych pojęć przez określenie sposobu modelowania i prognozowania popytu lub cen, zmodyfikowany wykaz grup handlowo–gatunkowych drewna po procedury ustalania nabywców, którzy w danym roku mogą otrzymać określoną ilość surowca.

W 2017 r. LP planują sprzedać nieco ponad 40,5 mln m3 drewna (ok. 2 mln m3 więcej niż w tym roku). Z tego blisko 83 proc. surowca trafi do przedsiębiorców drzewnych, ok. 14 proc. do nabywców – osób fizycznych, reszta to m.in. surowiec na własne potrzeby LP, tzw. drewno energetyczne, niszowe albo  szczególne.

Więcej na stronie LP