Nadleśnictwo Nadleśnictwo

Siedziba Nadleśnictwo Włoszakowice
Nadleśnictwo Włoszakowice
65 5370 355
65 5370 679

ul. Wolsztyńska 13E

64-140 Włoszakowice

 

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00

 

Bieżący rachunek bankowy  PKO BP 79-1020-4027-0000-1902-1508-5850

 

NIP: 697-001-93-22

Nadleśniczy
Tomasz Furmańczak
65 5370 355
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Multański
65 5370 355
Główny Księgowy
Katarzyna Laskowska
65 5370 355
Sekretarz
Małgorzata Krupa
65 5370 355

Inżynier Nadzoru

Paweł Jędrzejczak
Tel.: 65 5370 355 w.14 lub 694 482 173

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Józefowska-Mitrus
Specjalista ds. użytkowania lasu i gospodarki leśnej
Tel.: 65 5370 355 w.22
Piotr Kozłowski
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 65 5370 355 w.27 lub 694 491 066
Agnieszka Mejza
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 65 5370 355 w.28 lub 660 450 242
Marek Wąsowicz
Starszy Specjalista ds. edukacji leśnej i ochrony p.poż
Tel.: 65 5370 355 w.26 lub 694 491 069
Karol Marcinkowski
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 65 5370 355 w.37 lub 534 379 841
Leszek Urbański
Specjalista ds.ochrony
Tel.: 65 5370 355 w.37 lub 570 223 480

Samodzielne stanowisko ds.pracowniczych

Anna Kowal
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Tel.: 65 5370 355 w.15 lub 530 267 159

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Zmuda
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 65 5370 355 w. 21 lub 530 337 415
Weronika Jagodzik
Księgowa
Tel.: 65 5370 355 w.17 lub 530 345 336
Maria Hatka
Starsza Księgowa
Tel.: 65 5370 355 w.31 lub 530 340 021

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sylwia Chrapek
Starszy Referent - sekretariat
Tel.: 65 5370 355
Zbigniew Pachura
Specjalista ds. inżynierii leśnej
Tel.: 65 5370 355 w.25 lub 530 491 240
Ewelina Kowal
Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: 65 5370 355 w.25 lub 530 086 616

Posterunek Straży Leśnej

Bartłomiej Franczak
Starszy Strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 533 963 656
Mateusz Bączyk
Strażnik leśny
Tel.: 600 018 916