Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej lasy nadleśnictwa położone są w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej, Dzielnicy 7 Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej.

Położenie .

Nadleśnictwo Włoszakowice położone jest w zachodniej Polsce, w południowo – zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na terenie województw: wielkopolskiego, powiat leszczyński, gminy: Włoszakowice, Święciechowa, Lipno, Wijewo oraz lubuskiego, powiat wschowski, gminy: Wschowa, Szlichtyngowa i Miasto Wschowa.

Ogólna powierzchnia nadleśnictwa według stanu na 01.01.2015r. wynosi: 13608,43 ha, w tym: obręb Włoszakowice – 6361,63 ha, obręb Wschowa – 7236,80 ha. Powierzchnia leśna to 13221,51 ha. Nadleśnictwo Włoszakowice sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 1227,34 ha. Lesistość Nadleśnictwa wynosi 28,21%. Obszar nadleśnictwa składa się z 116 kompleksów leśnych, których największy zajmuje powierzchnię 5841,23 ha, co stanowi 44% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

 

Charakterystyka przyrodniczo – leśna

Procentowy udział powierzchni według siedlisk:

siedliska borowe

67,7 %

siedliska lasowe

31,0 %

olsy

1,3 %

Procentowy udział gatunków:

Sosna

85,7 %

Dąb

8,0 %

Brzoza

2,3 %

Olsza

2,1 %

inne

1,9 %

Struktura powierzchniowa drzewostanów w klasach wieku:

Klasa wieku:

Powierzchnia w tyś. ha

0-20 lat

1,83

21-40 lat

2,59

41-60 lat

3,39

61-80 lat

1,88

81-100 lat

1,52

101-120 lat

1,16

121 i starsze

0,13

klasa odnowienia

0,14