ZANOCUJ w lesie

Ważne zmiany w programie "Zanocuj w lesie". Zapraszamy do zapoznania się!

Lasy Państwowe wyznaczyły w 2021 roku w każdym z 429 nadleśnictw specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To efekt pilotażu, który odbywał się od 2020 roku.

Dla osób, które lubią spędzać czas na łonie natury, uprawiają survival i bushcraft wyznaczyliśmy w ramach programu "Zanocuj w lesie" strefę o powierzchni  ok. 1560 ha, położoną na terenie leśnictwa Krzycko oraz Niechłód.
Na poniższej mapie poglądowej jest zaznaczona strefa którą wyznaczyliśmy.

Miejsca te położone są przy parkingach leśnych, na których można pozostawić swój pojazd.

Pod poniższym linkiem znajdziesz mapę,  którą możesz dowolnie powiększać i która przedstawia tereny objęte programem „Zanocuj w lesie” w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz inne ważne obiekty typu: parking, czy miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska.

Ważną zmianą jest możliwość używania kuchenek gazowych na obszarze programu "Zanocuj w lesie"w Nadleśnictwie Włoszakowice.

https://lasy.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=317dd0d4060b498bb2b0e8fa93c0a88d

Lokalizacja widoczna jest również na mapie mBDL, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. Z mapy mBDL można skorzystać także w terenie instalując aplikację w telefonie.
Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:
1.    regulaminem korzystania z obszaru: poniżej w "Materiały do pobrania" zamieszczony został Regulamin do programu "Zanocuj w lesie"
2.    informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska: rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych: na Ośrodku Zaskroniec oraz w punkcie wypoczynkowym przy leśnictwie Krzyżowiec. W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie.
3.    mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
4.    zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
5.    z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, oznaczone są one na mapie na kolor brązowy.
6.    z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków. Informacje nt czasowego wyłączenia lub zmiany przebiegu szlaków będziemy aktualizować na bieżąco.
7.    w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  
8.    Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się poniże w załączniku oraz przesłanie go na adres: wloszakowice@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
Koordynatorem programu w nadleśnictwie jest Marek Wąsowicz tel 65 537 03 55 w.26
Nadleśnictwo Włoszakowice do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.
 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA anonimowej ankiety, która pozwoli poznać nam Państwa dalsze oczekiwania!

Link do ankiety: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl