Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne online

Informujemy, że prowadzimy bezpłatnie zajęcia online z tematów i scenariuszy Was interesujących.

Klasa powinna być wyposażona w wystarczającej jakości łącze internetowe oraz sprzęt, by edukator prowadzący zajęcia był widoczny i dobrze słyszalny dla uczestników zajęć. 

Wykorzystujemy platformie Teams/ Zoom. Zajęcia prowadzi Marek Wąsowicz, ew. kontakt: marek.wasowicz@poznan.lasy.gov.pl, tel. 694 491 069


Rekomendowany wiek uczestników zajęć: dzieci, klasy ok. 1-3, min. liczba uczestników: 12, maks. ok. 24.

Serdecznie zapraszamy!

 


Edukacja leśna w Nadleśnictwie Włoszakowice

Jeżeli interesuje Cię las, chcesz się z nami spotkać i porozmawiać o nim, lub jesteś zainteresowany zajęciami praktycznymi w terenie koniecznie tu wejdź i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Naleśnictwo Włoszakowice prowadzi spotkaia przede wszystkim w Ośrodku Edukacji Leśnej " Zaskroniec" w Koczurach oraz w mini arboretum znajdującym się w leśnictwie Krzyżowiec.

Na terenie OEL w Koczurach dostępny jest wigwam o konstrukcji drewnianej z miejscem na grilla. Obiekt znajduje się w otoczeniu ochronki dla dzikich zwierząt leśnych, które trafiły tu pokrzywdzone przez los.Zajęcia przeprowadzane na tym terenie to przede wszystkim spacer, podczas którego zapoznajemy uczestników lekcji m.in. ze zwierzętami, zwracamy uwagę jak należy zachować się w lesie czy też opowiadamy o ochronie przeciwpożarowej w lasach. Możemy również wyruszyć na spacer czy grzybobranie do pobliskiego lasu.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w leśnictwie Krzyżowiec to różnorodne rośliny rosnące w arboretum. Jak rozróżnić świerka czy modrzewia, ile igieł ma sosna, dlaczego lipa tak pięknie pachnie? Na te pytania z pewnością znajdziecie tutaj odpowiedź. A może nie wiecie jak powstaje węgiel drzewny? To tutaj znajduje się jedyna w Wielkopolsce czynna retorta. Tu również znajduje się drewniany wigwam oraz miejsce na ognisko.

Wycieczka do lasu jest formą stosowaną i propagowaną w Nadleśnictwie Włoszakowice.Ze względu na duże rozproszenie kompleksów leśnych, wycieczkę w leśnictwie prowadzi leśniczy odwiedzanego leśnictwa. Wycieczka do lasu w towarzystwie leśnika daje możliwości pokazania najciekawszych zagadnień i aktualnych problemów gospodarki leśnej na danym terenie.

"Pogadanki" to forma edukacji realizowana przez pracowników Nadleśnictwa Włoszakowice to wizyty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Wymaga ona bardzo dobrego przygotowania ze strony prowadzącego. Należy w sposób jasny, przystępny i ciekawy przybliżyć uczestnikom omawiane tematy. Ogromne znaczenie odgrywa tu wiek słuchaczy, gdyż skupienie uwagi różnych grup wiekowych wymaga odmiennych metod prowadzenia takich zajęć, konieczne są pomoce dydaktyczne. W szkołach zajęcia prowadzone są także na z góry określony temat. Od prowadzącego wymaga to zapoznania się z materiałem i programem realizowanym na danym szczeblu edukacji. Konieczne są pomoce dydaktyczne, które urozmaicą nasz wykład, pomogą lepiej zrozumieć omawiane zjawiska i problemy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt w celu zarezerwowania terminu spotkania tel. 65 5370 355 w.26


Informacja dla organizatora wycieczki do Nadleśnictwa Włoszakowice

Jeżeli jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z lasem, chcesz skorzystać z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, koniecznie zapoznaj się z informacjami dla organizatora wycieczki.

1. Pracownik Nadleśnictwa Włoszakowice, prowadzący zajęcia edukacyjne na zarządzanych przez nadleśnictwo gruntach, nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, nie jest organizatorem, opiekunem wycieczki, nie sprawuje nadzoru nad grupą.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) m.in.:

 1. dyrektor szkoły lub placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (§ 2 ww. rozporządzenia),
 2. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby (§ 13 ww. rozporządzenia),
 3. przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela (§ 14 pkt. 1 ww. rozporządzenia),
 4. udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy (§ 22 ww. rozporządzenia),
 5. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32 pkt. 1 ww. rozporządzenia),
 6. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi (§ 33 ww. rozporządzenia).

3. Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas zajęć prowadzonych w lesie:

 1. ukąszenia owadów, żmij, niebezpieczne zwłaszcza dla osób uczulonych na jad,
 2. ukąszenia kleszczy,
 3. owady mające w pewnych stadiach rozwojowych oddziaływanie negatywne np. parzące włoski gąsienicy kuprówki rudnicy,
 4. obecność chorych dzikich zwierząt (np. przenoszenie wścieklizny),
 5. wałęsające się bezpański psy,
 6. możliwość znalezienia padliny (zagrożenie epidemiologiczne),
 7. obecność grzybów trujących,
 8. obecność trujących roślin runa lub owoców roślin zielnych, krzewów i drzew (np. cis, bez czarny),
 9. obecność roślin ciernistych, kolczastych powodujących zadrapania np. jeżyny,
 10. występujące przeszkody terenowe (nierówny teren, leżące na ziemi gałęzie, kamienie itp.),
 11. możliwość upadku obłamanej gałęzi z korony drzewa np. w wyniku działania wiatru,
 12. możliwość przewrócenia się drzewa,
 13. zmienne warunki atmosferyczne,
 14. kolizja w efekcie ruchu turystycznego w lesie np. ruch rowerowy, biegi, nordic walking.

4. Organizator wycieczki zobowiązany jest zapoznać rodziców (prawnych opiekunów) uczestników wycieczki z zagrożeniami, jakie mogą spotkać ich dzieci podczas zajęć w lesie. Organizator wycieczki zobowiązany jest zapoznać pełnoletnich uczestników wycieczki z zagrożeniami jakie mogą ich spotkać podczas zajęć w lesie.

5. Uczestnicy wycieczki muszą mieć właściwy ubiór dostosowany do zajęć terenowych i warunków pogodowych.

6. Organizator wycieczki musi posiadać apteczkę pierwszej pomocy (torbę sanitarną) oraz musi zapewnić co najmniej jedną osobę (z grona opiekunów) przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

7. Za bezpieczeństwo uczestników przy ognisku odpowiada organizator wycieczki. Należy zwrócić uwagę na zagrożenie od wysokiej temperatury, iskier z ognia, narzędzi do smażenia artykułów spożywczych nad ogniskiem.

8. Nadleśnictwo Włoszakowice nie organizuje posiłków dla uczestników zajęć. Organizator wycieczki jest odpowiedzialny za przestrzeganie podczas zajęć właściwych przepisów dotyczących artykułów spożywanych oraz ich przygotowania i przechowywania.

9. Przed rozpoczęciem zajęć organizator zobowiązany jest podpisać "oświadczenie organizatora wycieczki dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie leśnym podczas zajęć edukacyjnych" (wzór w załączeniu).

Materiały do pobrania