Wydawca treści Wydawca treści

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Osoby posiadające aktualne orzeczenie lekarskie, pragnący dojechać autem do Ośrodka Edukacji Leśnej "Zaskroniec" w Koczurach proszeni o bezpośredni kontakt z leśniczym ( od poniedziałku do piątku w godz.7 -15, tel. 600 018 902 ).

Przypominamy, że OEL w Koczurach można odwiedzać przez 7 dni w tygodniu, natomiast zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r. w lasach obowiązuje zakaz wjazdu do lasu, z wyjątkiem m.in inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.