Asset Publisher Asset Publisher

Plan Urządzania Lasu

Plan Urządzania Lasu na okres 01.01.2015-31.12.2024 zatwierdzony w dniu 04.08.2015 r. Decyzją Ministra Środowiska DLP-I-611-55/29511/15/ŁP

stan na 01.01.2015

Powierzchnia ogólna :1 3 6 0 8 ,4 3 ha

Powierzchnia leśna : 1 3 2 2 1, 5 1 ha

w tym :

lasy ochronne: 6 1 4 6 ,4 0 ha

pozostałe(gospodarcze):7 0 7 5 ,1 1 ha

Etat miążościowy użytków : 8 4 2 7 6 7 m3 grubizny netto

w tym użytkowanie rębne : 3 7 9 3 9 5 m3

w tym użytkowanie przedrębne : 4 6 3 3 7 2 m3

Oryginał części opisowej planu urządzania lasu znajduję się w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice, gdzie może być udostępniony do wglądu.