Asset Publisher Asset Publisher

HCVF

Prezentacja lasów HCVF występujących u nas

Lasy HCVF w Nadleśnictwie Włoszakowice:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
            HCVF 1.1. Obszary chronione

                              1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

 

            HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności