Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

SPRZEDAŻ DZICZYZNY

SPRZEDAŻ DZICZYZNY

W Nadleśnictwie Włoszakowice, a dokładnie w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Mścigniewie uruchomiono punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyzny.

W Nadleśnictwie Włoszakowice, a dokładnie w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Mścigniewie uruchomiono punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyzny.
Głównym celem jest promocja żywności pochodzącej z naszych pięknych lasów, a przede wszystkim dziczyzny jako najbardziej wartościowego i smacznego mięsa. Poprzez upowszechnienie konsumpcji i zwiększenie stopnia przerobu doskonałego surowca, jakim jest dziczyzna mamy nadzieję na powstawanie dodatkowych miejsc pracy na terenach wiejskich oraz na wsparcie promocji naszego pięknego regionu zachęcając do przyjazdu i skosztowania naszych lokalnych produktów.

Na czym polega sprzedaż?
Sprzedaż bezpośrednią prowadzi leśniczy Grzegorz Franczak w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Mścigniewie. Adres miejsca to: Mścigniew 1, 64-140 Włoszakowice. Kontakty do wyżej wymienionych osób to:
Grzegorz Franczak - nr tel. 694 482 170, e-mail: grzegorz.franczak@poznan.lasy.gov.pl
Chcąc zakupić tuszę dzika, sarny, jelenia lub daniela należy uprzednio zamówić - najlepiej telefonicznie - u powyższych osób. Po złożeniu zamówienia klient oczekuje na potwierdzenie dostępności tuszy. Następnie po uzyskaniu potwierdzenia należy wybraną tuszę opłacić zgodnie z cennikiem. Dostępnymi formami płatności są: płatność elektroniczna w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice, - przelew na rachunek bankowy Nadleśnictwa Włoszakowice. Wydanie tuszy następuje po uregulowaniu należności. Wraz z tuszą klient otrzymuje dokument potwierdzający zakup, oryginał oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonej zwierzyny oraz - w przypadku zakupu tuszy dzika - oryginał wyniku badania weterynaryjnego pod kątem włośnicy.

Uwaga!

Ze względu na ASF (afrykański pomór świń) sprzedaż tuszy dzika zostaje wstrzymana.


Dostępność dziczyzny w ciągu roku będzie zależała od gatunków i związanych z nimi okresami polowań.
Wszelkie dodatkowe ustalenia, uzgodnienia, prośby lub wątpliwości należy kierować również do wyżej wymienionej osoby.