Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS "LAS TO MAGICZNE MIEJSCE"

Weź udział w ogólnopolskim konkursie na plakat!

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i Nadleśnictwo Włoszakowice serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim konkursie na plakat pt. „Las to magiczne miejsce". Celem konkursu jest próba spojrzenia na las w sposób niecodzienny, pokazania że las może być atrakcyjny nie tylko ze względu na swoje walory przyrodnicze, ale również jako inspiracja dla artystów.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem reklamowym. Ma on charakter otwarty i uczestniczyć może w nim każdy. Udział w konkursie na wszystkich jego etapach jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1-3 zaprojektowanych i wykonanych przez siebie plakatów.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Nagrodą dla autorów wyróżnionych plakatów będzie ich wydruk i zaprezentowanie na wystawie ciągłej w budynku Kolegium Cieszkowskich, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przez okres nie krótszy niż dwa lata.

Do konkursu można zgłaszać prace oryginalne,  które wcześniej nie uczestniczyły w innych konkursach. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie plików graficznych plakatów w formacie JPG, na nośniku elektronicznym, na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dziekanat Wydziału Leśnego

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Z dopiskiem: „Konkurs na plakat"
 

Każde zgłoszenie musi zawierać wypełniony formularz, z podpisanym oświadczeniem o prawach autorskich, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Prace należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego). Organizatorzy nie odsyłają uczestnikom nadesłanych nośników danych. Serdecznie zapraszamy.

Kontakt do  koordynatora konkursu: Jolanta Węgiel, email: jwegiel@up.poznan.pl

Patronat medialny: Studia.net, Dziennik Leśny, Drewno.pl, Przegląd Leśniczy