Lista aktualności Lista aktualności

CZY ŚMIECI MUSZĄ BYĆ W LESIE?

Jak długo rozkładają się śmieci i co robią leśnicy by jeszcze lepiej dbać o środowisko naturalne?

Śmieci to substancje powstałe w wyniku bytowania lub działalności gospodarczej człowieka, nieprzydatne i uciążliwe dla środowiska.

Ilość odpadów stale rośnie wraz ze postępem cywilizacyjnym, a co za tym również idzie ze wzrostem konsumpcji.

Ustawa, która weszła w życie 1 lipca 2013 r. i nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek odbierania śmieci od jej mieszkańców napawała optymizmem.  Bo przecież kto będzie wywoził śmieci do lasu skoro gmina ma obowiązek odbioru? No właśnie kto?

Niestety śmieci nadal są wywożone do lasu, wyrzucane w różnych, niejednokrotnie malowniczych miejscach. Znajdujemy śmieci różnego rodzaju, zarówno świadczące o pracach remontowo-budowlanych jak i  te codziennego użytku, oczywiście w rozmaitych ilościach.

Widać, że ustawę można zmienić, natomiast przyzwyczajenia ludzkie dużo gorzej.

 

Śmieci są potężnym zagrożeniem w środowisku naturalnym , takim m.in. jak las. Mogą wywołać pożar, spowodować skażenie wód i/lub gleby, są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt.

Lasy Państwowe ponoszą bardzo duże koszty związane z utylizacją i porządkowaniem terenów leśnych. W 2018 roku wydały na ten cel 20 mln złotych, a nasze nadleśnictwo prawie 100 tysięcy złotych.

Co roku wspólnie z innymi podmiotami (Gminny Zakład Komunalny we Włoszakowicach, Spółka Komunalna we Wschowie) organizujemy sprzątanie Świata, w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele szkół i innych organizacji.

Dlatego apelujemy do wszystkich odwiedzających i korzystających z lasu, aby śmieci zawsze zabierali ze sobą. Pamiętajcie, że czysty las to las bezpieczny i mniej palny.

Również wielkopolscy leśnicy wprowadzili kilka zasad w swej działalności ograniczający powstawanie śmieci i korzystanie z surowców naturalnego lub ekologicznego pochodzenia.

Podnosząc nasze standardy dbania o środowisko naturalne, dostarczając surowca doskonałego i ekologicznego jakim jest drewno, wprowadziliśmy zakaz stosowania i używania tworzyw sztucznych we wszystkich nadleśnictwach skupionych w RDLP Poznań.