Asset Publisher Asset Publisher

Gatunki chronione

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

W Nadleśnictwie Włoszakowice występuje około 50 gatunków roślin i grzybów chronionych według danych z Programu Ochrony Przyrody zebranych w oparciu o inwentaryzację i dane taksacyjne. Ochroną ścisłą objęte są 2121 taksonów – 3 gatunki grzybów, 2 gatunki widłaków i 16 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie częściowej podlega 14 gatunków – 2 gatunki porostów i 12 gatunków roślin naczyniowych.

Na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice stwierdzono występowanie 236 gatunków zwierzą ty podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlega 18 gatunków bezkręgowców, 2 gatunki ryb, 1 gatunek pijawki, 1 gatunek małży, 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 163 gatunki ptaków i 17 gatunków ssaków. Ochroną częściową objętych jest 5 gatunków ptaków i 3 gatunki ssaków.

W Nadleśnictwie Włoszakowice inwentaryzacja występowania roślin, zwierząt i grzybów chronionych przeprowadzana jest corocznie, w sposób ciągły. Nowe stanowiska inwentaryzowane są na drukach „Meldunek o gromadzeniu informacji uzupełniających niezbędnych do aktualizacji Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Włoszakowice", które są przechowywane w kronice Programu Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Włoszakowice.

Wcześniej nie zinwentaryzowane gatunki dopisywane są w Programie Ochrony Przyrody.

Materiały dotyczące występowania gatunków chronionych są do udostępnienia w nadleśnictwie.

Nadleśnictwo Włoszakowice wnioskuje o wykonanie szczegółowej weryfikacji i aktualizacji wykazów gatunków chronionych występujących na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo.