Asset Publisher Asset Publisher

ZASŁUŻONY DLA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Nadleśniczy Ryszard Łopusiewicz doceniony przez Radę Powiatu

Rada Powiatu Leszczyńskiego na XLVII swej sesji obradowała w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice. Podczas sesji wyróżnieniami „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” uhonorowano nadleśniczego Ryszarda Łopusiewicza oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał wyjazdową sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego we Włoszakowicach, by z wiceprzewodniczącą Haliną Florek i starostą Jarosławem Wawrzyniakiem wręczyć przyznane w lipcu br. wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” osobie i instytucji związanym z tą gminą.

Rada Powiatu Leszczyńskiego uhonorowała wyróżnieniem „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” Ryszarda Łopusiewicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice. W nadleśnictwie tym pracuje od 1987 r., początkowo jako zastępca nadleśniczego, a od 1991 r. jako nadleśniczy. Każdego roku pomiędzy starostą leszczyńskim, a nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice podpisywane są porozumienia dotyczące wykonywania w imieniu starosty zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną. Ryszard Łopusiewicz w trakcie swojej wieloletniej pracy był zaangażowany w realizację wielu zadań gospodarki leśnej oraz promocję i działania w zakresie ochrony środowiska. Był m.in. inicjatorem powstania Ośrodka Edukacji Leśnej „Zaskroniec” w Koczurach, gdzie uczniowie mogą zwiedzać ścieżkę przyrodniczo-leśną oraz zapoznać się z „Ochronką dla zwierząt”. W ośrodkach edukacyjnych nadleśnictwa w ramach programu „Zielona szkoła” w zajęciach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z powiatu leszczyńskiego.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” otrzymało także Towarzystwa Muzyczne im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic.

Foto i tekst: Starostwo Powiatowe w Lesznie