Asset Publisher Asset Publisher

WYCINKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH

Dziś ruszyła maszynowa wycinka drzew rosnących wzdłuż torów Leszno -Zbąszyń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Ostrowie Wlkp. przystąpiło dziś do pracy.

Prace polegające na wytyczeniu granic i określenia ilości i masy drewna do pozyskania zaczęły się już w 2014 roku. Całość kosztów związanych z pozyskaniem i zrywką drewna bierze na siebie właściciel linii kolejowej , a więc PKP. Drewno rosnące na gruncie Lasów Państwowych zostanie zagospodarowana przez leśników.

03.11.2016 r. - ruszyły prace /fot.A.Kaźmierczak/

Nowe pasy będą wykonane do końca bieżącego roku. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Schemat nowych pasów przedstawiają  załączone rysunki.