Asset Publisher Asset Publisher

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o we Włoszakowicach i Nadleśnictwo Włoszakowice pragnie zaprosić uczniów szkół do udziału w kampanii „Sprzątanie Świata – Polska 2015", która odbędzie się w dniach 14 - 16 września br. na terenie naszej Gminy.
„Sprzątanie Świata – Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Co roku, w każdy trzeci weekend września wraz z tysiącami wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na czystym środowisku, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.
„Wyprawa-poprawa" - pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska". Celem tegorocznej edycji jest ukazanie, jaką rolę może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie każdy z nas.
Akcja w naszej gminie będzie przebiegała podobnie jak w roku, 2014 czyli:
•    Czas akcji 14 – 16 września br.
•    Dostarczenie worków do szkół  - 11 września br.
•    Sprzątanie terenu w poszczególnych miejscowościach według ustalonych tras przez szkoły.
•    Zgromadzenie worków w wyznaczonych miejscach.
•    Odbiór worków ze śmieciami .


Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata" odbędzie się 29 września br. w Leśniczówce Koczury w godzinach 9:00 – 12:00.


Poniżej przesyłam rozkład jazdy autobusów na podsumowanie „Sprzątanie Świata"
•    Pierwszy autobus: ZS Krzycko Wielkie godzina 8: 20, ZS Jezierzyce Kościelne godzina 8:35
•    Drugi autobus: ZS Bukówiec 8: 15, ZS Dłużyna 8: 25, ZSO Włoszakowice 8:40
•    Rozwozy o godzinie 12-stej według powyższego schematu.