Asset Publisher Asset Publisher

POSZUKIWANIA W ŚCIÓŁCE

Zgodnie z zapisami Instukcji Ochrony Lasu leśnicy w całej Polsce "przeczesują" ściółkę leśna w poszukiwaniu szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych.

Te zadanie wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych, a każda taka powierzchnia składa się z 10 pól próbnych o pow.0,5 m2 każda.

Znalezione szkodniki liściożerne zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszcza się w jednym opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami należy dostarczyć do nadleśnictwa, które po ich sprawdzeniu przekazuje je, wraz z wypełnionym przez leśniczego formularzem nr 11, do właściwego terytorialnie Zespołu Ochrony Lasu.

Dostarczony materiał jest weryfikowany przez ZOL, a także określana jest żywotność i stopień zagrożenia.