Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu.

Zgodnie z art. 40a ustawy o lasach (t.j. Dz.U. 2020 poz.1463) Nadleśnictwo Włoszakowice informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych niżej wymienioną nieruchomość lokalową (pustostan) wraz z budynkiem gospodarczym oraz współudziałem w drodze dojazdowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze u Sekretarza Nadleśnictwa Włoszakowice u Pani Małgorzaty Krupy, pod nr telefonu: 65 537 03 55, w godzinach 7:30 do 14:30.

Szczegóły w załączniku.

Resources to get