Asset Publisher Asset Publisher

NOWE AUTO STRAŻY LEŚNEJ

14 czerwca 2018 r.  Straż Leśna w Nadleśnictwie Włoszakowice otrzymała nowy samochód patrolowo-gaśniczy.

Auto będzie służyć w celach zwalczania szkodnictwa leśnego jak również jest przystosowane do gaszenia pożarów w zarodku, posiada bowiem moduł gaśniczy ze zbiornikiem 400 l.

Uroczystego przekazania kluczyków dokonał Nadleśniczy Ryszard Łopusiewicz ( z prawej) w obecności Komendanta Marka Skopińskiego (z lewej).