Asset Publisher Asset Publisher

DRONY W LEŚNICTWIE

Dwóch pracowników naszego nadleśnictwa Karol Marcinkowski oraz Marek Wąsowicz uczestniczyło w szkoleniu na operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Rzepinie. To tam przy Leśnej Bazie Lotniczej powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa.

Kurs trwał 8 dni i składał się zarówno z zajęć teoretycznych prowadzonych przez Pracowników Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak i zajęć praktycznych.

- zastosowanie dronów jest coraz większe i rzeczywiście przydatne w naszej codziennej pracy- mówi Specjalista, jeden z kursantów.

(Fot. Nadleśnictwo Rzepin)

Uzupełnieniem szkolenia praktycznego są loty na symulatorach oraz szkolenie teoretyczne, w ramach którego kandydaci na operatorów poznają: prawo lotnicze, podstawy meteorologii, zagadnienia z zakresu nawigacji, procedury operacyjne oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Kurs kończył się dwoma egzaminami: teoretycznym i praktycznym.

Więcej na stronie Nadleśnictwie Rzepin