Asset Publisher Asset Publisher

Statystyka pożarowa w lasach

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o pożarach lasów w I półroczu 2023 r.

Wegług danych orzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w lasach wszystkich własności powstało 2785 pożarów.

Na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe zajestrowano 922 pożary, które objęły 156,73 ha. Przeciętna wielkość jednego pożaru w skali LP wyniosła 0,17 ha i jest o 0,20 ha niższa w stosunku do I półrocza 2022 r.

W I półroczu bieżącego roku pożąry lasu powstawały w miesiącu:

-styczniu -14

-lutym - 9

-marcu - 26

-kwietniu - 65

-maju - 344

-czerwcu - 464

a głównymi przyczynami były:podpalenia (328 pożarów,tj. 35%), zaniedbania używania ognia ( 39 pożarów, tj. 4%), nieustalonych przyczyn ( 347 pożarów, tj. 37%).

Najczęście pożary powstawały w drzewostanach III i starszych klas wieku ( powyżej 41 lat) - 64%, w wieku 21-40 lat to 12%.