Asset Publisher Asset Publisher

Narodowe Święto Niepodległości w gminie Włoszakowice

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym we Włoszakowicach, następnie wydarzenia przeniosły się pod Wiejski Dom Kultury w Bukówcu Górnym skąd wyruszała kolumna jeźdźców i zaprzęgów konnych z postaciami historycznymi.Wśród nich nie mogło zabraknąć pierwszego nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Feliksa Rożyńskiego (Ryszard Łopusiewicz) oraz aktualnego nadleśniczego Tomasza Furmańczaka.

Uczestnicy przejechali główną ulicą Bukówca Górnego, następnie w Grotnikach ulicą Wiejską oraz koło sali wiejskiej, dalej ulicą Grotnicką do Włoszakowic, przejazd ul. 11 Listopada, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych 21 października 1939 r. i dalej Kurpińskiego pod Pałac Sułkowskich we Włoszakowicach, gdzie czekali już licznie zebrani mieszkańcy. 

Pod Pałacem Sułkowskich nastąpiło przywitanie gości, odegranie hymnu narodowego, przemówienie Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka oraz tradycyjnie wygłoszenie expose Ignacego Jana Paderewskiego, w którego wcielił się Kazimierz Kurpisz. Goście zostali zaproszeni na poczęstunek a mieszkańcy chętnie robili sobie zdjęcia z postaciami historycznymi oraz uczestnikami przejazdu.

Około godziny 14.00 kolumna wyruszyła spod pałacu w stronę Bukówca Górnego - ulicą Wańskiego dojechała do ronda, następnie skierowała się pod Wiejski Dom Kultury gdzie zakończyła przejazd.

Foto oraz tekst : WLOPI