Asset Publisher Asset Publisher

BIEGAM I POMAGAM

Bieg Charytatywny dla naszego kolegi Waldka, Pracownika Nadleśnictwa Włoszakowice

ZAPRASZAMY DO WSCHOWY,  7 czerwca 2015 r.

Bieg Charytatywny „Biegam i pomagam" w Parku 1000-lecia we Wschowie dnia 07.06.2015 r. Oficjalne otwarcie godz. 14:00.
Cel imprezy:
•    Zebranie środków finansowych na leczenie onkologiczne leśnika Waldka Kociubińskiego.
•    Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy ruchu.
•    Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz integracja pokoleń poprzez sport.
•    Promocja Gminy Wschowa.
Organizator:
•    Komitet Społeczny „Pomoc Waldkowi" reprezentowany przez Dariusza Kociubińskiego, Rafała Jagodzika, Michała Drobnika.
Partnerzy:
•    Klub Sportowy LLKS Osowa Sień.
•    Nadleśnictwo Włoszakowice.
•    Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
Termin i miejsce:
•    Zawody odbędą się 7 czerwca 2015 roku.
•    Start i meta znajdować się będą w Parku 1000-lecia (Nad Stawami) we Wschowie przy al. Konstytucji 3 Maja.
•    Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu i mety.
Trasa i dystanse:
•    TRASA 1 – 300m (przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-II).
•    TRASA 2 – 400m (1 pętla po 400m, szkoły podstawowe klasy III-IV)
•    TRASA 3 – 800m (2 pętle po 400m, szkoły podstawowe klasy V-VI)
•    TRASA 4 – 1200m (3 pętle po 400m, gimnazjum)
•    TRASA 5 – 1250m (1 pętla, bieg towarzyszący)
•    TRASA 6 – 2500m (2 pętle po 1250m, marsz nordic walking)
•    TRASA 7 – 5000m (4 pętle po 1250m, bieg główny)
Nawierzchnia:
•    asfalt
•    ścieżki parkowe
Program zawodów:
•    godz. 13:00 – 15:00 – wydawanie numerów startowych w biurze zawodów
•    godz. 14:00 – oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie zawodów
•    godz. 14:05 – start biegu klas I-II szkół podstawowych
•    godz. 14:15 – start biegu klas III-IV szkół podstawowych
•    godz. 14:25 – start biegu klas V-VI szkół podstawowych
•    godz. 14:40 – start biegu gimnazjalistów
•    godz. 15:00 – start biegu towarzyszącego i marszu nordic walking
•    godz. 15:30 – start biegu głównego
•    godz. 16:30 – zakończenie zawodów: wręczenie i losowanie nagród wśród wszystkich uczestników
Warunki Uczestnictwa:
•    Podczas odbioru numeru startowego w biurze zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podpisania zaświadczenia, iż są świadomi zagrożeń związanych z udziałem w zawodach sportowych oraz, że stan zdrowia umożliwia im uczestnictwo w tych zawodach.
•    Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego
•    Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnicy muszą okazać dowódtożsamości.
•    Uczestnicy zawodów zobowiązani są stosować się do poleceń osóbodpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
•    Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dlapotrzeb organizatora oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji i udokumentowania zawodów.
•    Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia:
•    Zgłoszenia zawodników przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.podarujmyszczescie.pl oraz w dniu zawodów w biurze zawodów.
•    Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmowane będą do dnia 30 maja 2015r. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w czasie pracy biura zawodów.
Opłata startowa:
•    Uiszczona do dnia 30 maja 2015r:
o    biegi młodzieżowe: 10zł.
o    bieg towarzyszący, marsz nordic walking, bieg główny: 25zł.
•    Uiszczona w dniu zawodów:
o    biegi młodzieżowe: 15zł.
o    bieg towarzyszący, marsz nordic walking, bieg główny: 35zł.
Płatności należy dokonać na konto (według wzoru):
•    Odbiorca przelewu: Waldemar Kociubiński
•    Tytuł przelewu: Bieg charytatywny [imię i nazwisko, rok urodzenia]
UWAGA: [imię i nazwisko, rok urodzenia] oznacza imię i nazwisko uczestnika oraz jego rok urodzenia.
•    Numer rachunku bankowego to: 95 1020 3088 0000 8502 0069 3366
Świadczenia startowe:
•    Każdy zarejestrowany zawodników ramach wpisowego otrzymuje:
o    numer startowy
o    pamiątkowy medal
o    napoje, drożdżówkę i owoc na mecie
o    czekoladę (biegi dziecięce i młodzieżowe)
o    okolicznościową koszulkę (bieg główny, bieg towarzyszący, marsz nordic walking)
o    puchary i nagrody dla zwycięzców
o    zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
o    obsługę techniczną
o    zmęczenie i zadowolenie z niesienia pomocy:)
o    udział w losowaniu wartościowych nagród
•    Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłaszających się w dniu zawodów.
Klasyfikacja:
•    Będzie prowadzona na podstawie wyników zatwierdzonych przez sędziego głównego.
•    Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do sędziego głównego, który ostatecznie decyduje o kolejności zawodników.
Kategoria drużynowa:
•    Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej należy zgłosić minimum 4 osoby (lub więcej) pod jednakowo brzmiącą nazwą klubu/drużyny w formularzu zgłoszeniowym i zaznaczyć opcję „kategoria drużynowa".
•    Do klasyfikacji drużynowej zostaną zliczone 4 najwyżej sklasyfikowane osoby reprezentujące jedną drużyną spośród wszystkich rozegranych biegów (biegi młodzieżowe, bieg główny i towarzyszący) oraz marszu nordic walking.
Nagrody:
•    Biegi młodzieżowe: za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt i chłopców – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy.
•    Bieg towarzyszący i marsz nordic walking: za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii mężczyzn i kobiet – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy.
•    Bieg główny:
o    Klasyfikacja OPEN: za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy (osoby nagradzane w kategorii OPEN nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych).
o    Kategorie wiekowe:
    szkoły ponadgimnazjalne (16 – 19 lat): za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy
    kobiety i mężczyźni do 35 lat (20 – 34 lat): za zajęcie miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy
    kobiety i mężczyźni lat 35+ (lat 35 i więcej): za zajęcie miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + puchar dla zwycięzcy
o    Klasyfikacja drużynowa: zwycięska drużyna otrzyma nagrodę niespodziankę
Postanowienia końcowe:
•    Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
•    Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
•    Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie i NNW.
•    Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach.
•    Organizator nie odpowiada za zaginione wartościowe przedmioty.
•    Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play.
•    Zawodnicy nie stosujący się do postanowień zostaną zdyskwalifikowani.
•    Wyniki biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
•    Kontakt do organizatora: tel.: 694 491 070, 669 031 705.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej zawodów.
•    Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

„Biegam i pomagam" to impreza dla całej rodziny, podczas której chętni wezmą udział w biegach lub marszu Nordic Walking. Poza rozgrywkami sportowymi na uczestników imprezy oraz wszystkich kibiców przygotowaliśmy liczne atrakcje! Ponadto ważnym punktem tego dnia będzie losowanie wartościowych nagród: roweru, tabletu, kamery sportowej i wielu innych.
Atrakcje w dniu imprezy „Biegam i pomagam":
1.    Jeden z najistotniejszych punktów to losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników biegu oraz marszu Nordic Walking. Uwaga! Przewidzieliśmy nagrodę specjalną dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy!
2.    Nie martw się jeśli nie możesz wziąć udziału w biegu lub marszu Nordic Walking! Dla kibiców oraz sportowców ruszy dodatkowa aukcja z równie wartościowymi nagrodami! Każdy ma szansę!
3.    Atrakcją dnia będzie wspólna rozgrzewka z profesjonalną trenerką personalną.
4.    Zumba dla wszystkich! Specjalnie na ten dzień do Wschowy przyjadą najlepsze w regionie instruktorki Zumby!
5.    Dla naszych małych pociech nie zabraknie atrakcji malowania twarzy.
6.    Każdy chętny będzie miał możliwość wzięcia udziału w instruktażu malowania - malowanie na drewnie.
7.    Miłośnicy fitnessu będą mogli obejrzeć pokaz specjalistycznego sprzętu fitness wraz z możliwością testowania.
8.    Dostępne dla wszystkich w tym dniu będą również konsultacje z dietetykiem oraz analiza składu ciała.
9.    Chętni będą mogli poddać się zabiegom wykonywanych przez profesjonalnych masażystów i fizjoterapeutów.
10.    Nie zabraknie wypełnionego atrakcjami stoiska dla dzieci w każdym wieku!
11.    Znajdzie się też miejsce na stoisko gastronomiczne z chrupiącymi zapiekankami oraz innymi pysznościami.
12.    Dodatkowo pożywić się będzie można gorącą grochówką.
13.    Dla ochłody nie zabraknie stoiska z lodami włoskimi oraz świeżymi goframi.
14.    Do kupienia będzie również popcorn oraz wata cukrowa.
15.    Całą imprezę osłodzi nam stoisko z ciastem domowego wypieku, herbatą i aromatyczna kawą.
16.    Wiele innych atrakcji!
Jak widzisz atrakcji 7 czerwca nie zabraknie! Każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. W tym dniu liczy się Twoja obecność i pokonane kilometry dla Waldka.
Poza tym liczymy na świetną rodzinną zabawę!

Więcej: kliknij tutaj