Asset Publisher Asset Publisher

POŻEGNANIE

31 stycznia 2018 roku był ostatnim dniem pracy Anny Baryczy, która przeszła do Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku.

Ania pracowała  u nas od 1 czerwca 2014 r. najpierw jako podleśniczy, a następnie jako Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, marketingu i użytkowania lasu.

W nowej pracy życzymy zadowolenia, satyfakcji i suksesów zawodowych.