Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Włoszakowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LEŚNICZEGO ORAZ ROZBIÓRKA MAGAZYNU PALIW” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegóły w załącznikach tutaj.