Asset Publisher Asset Publisher

JAN JANKOWSKI - EMERYTEM

W dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice odbyło się uroczyste pożegnanie kolegi
Jana Jankowskiego, który po 47 latach pracy przeszedł na  emeryturę.
Przybliżmy kilka ważniejszych wydarzeń w życiu zawodowym byłego Leśniczego
leśnictwa Osowa Sień.
Ukończył Technikum Leśne w Goraju w 1968 r. uzyskał tytuł technik technolog,
w latach 1968- 69 pracował  jako praktykant w Nadleśnictwie Karczma Borowa.
Od 1971 r. został  zatrudniony w Nadleśnictwie Krucz ( RDLP Piła) ,
a od 1972 r. pracował  jako leśniczy ds. mechanizacji w byłym Nadleśnictwie  Biała Królikowska.
Po dwóch latach pracy trafił do Nadleśnictwa Karczma Borowa, tam pracował  do 1985 r. jako leśniczy ds. lasów niepaństwowych.
Od 1.10.1988 r. leśniczy leśnictwa Osowa Sień , Nadleśnictwo Włoszakowice.

Na zakończenie pracy zawodowej, z rąk Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu , Tomasza Markiewicza, odebrał najwyższe oznaczenie - Kordelas Leśnika Polskiego.

Szanownemu koledze życzymy wielu lat  Zdrowia, Szczęścia oraz Pomyślności.