Asset Publisher Asset Publisher

Grzybobranie w strefach ASF

Zbliża się sezon grzybowy, warto więc pamiętać jak zachować się w lasach położonych w strefach występowania ASF.

Lasy naszego nadleśnictwa leżą w strefie czerwonej oraz niebieskiej występowania afrykańskiego pomoru świń (aktualna mapa ASF). Czy można więc zbierać w nich grzyby?

Otóż tak, jednak Główny Lekarz Weterynarii ostrzega i przypomina, że nie wszyscy mogą wybrać się na grzyby. Osoby mające na codzień kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach.

W pozostałych przypadkach można korzystać z dobrodziejstw lasu, jednak należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72 h, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

W przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo  gminne.