Asset Publisher Asset Publisher

CZY NASZE DRZEWOSTANY SĄ ZAGROŻONE?

Włoszakowiccy leśnicy zaniepokojeni tym co zobaczyli w lesie!

W czwartkowy poranek, Leśniczowie naszego Nadleśnictwa zjechali się do Włoszakowic, by wspólnie z kierownictwem lustrować drzewostany sosnowe, położone w leśnictwie Papiernia.

Okazało się bowiem, że Leśniczy Paweł Wiśniewski, zaniepokoił się widząc przebarwienia i zamieranie wierzchołkowych części drzew.

Co może być przyczyną takich symptomów?

Zapytaliśmy o to Nadleśniczego, Pana Ryszarda Łopusiewicza.

- sprawę zgłosiliśmy do Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, jesteśmy  umówieni z Nimi na lustrację w całym Nadleśnictwie, bowiem inni Leśniczowie zgłaszają podobne oznaki. Niestety nie wiem co jest przyczyną, czy jest to sprawa patogenów grzybowych, czy też drastyczny spadek poziomu wód gruntowych i bardzo suche, upalne lato. Obawiamy się jednak, że następstwo może być trudne do zahamowania i nie możemy pozwolić sobie, by owadzie szkodniki wtórne zaatakowały nasze piękne sosny. Trzymamy rękę na pulsie! Czekamy na wtorkowe spotkanie z Zespołem Ochrony Lasu, myślę, że szczegółowe decyzje zapadną w przyszłym tygodniu.

We wtorek 8.12.2015 r. w Nadleśnictwie Włoszakowice odbyło się spotkanie przedstawiciela Zespołu Ochrony Lasu Radosława Cieślaka z pracownikami nadleśnictwa. Celem wizyty była ocena drzewostanów, w których następuje wzmożony proces wydzielania się sosny. Proces jest obserwowany w całym nadleśnictwie, a szczególnie w czterech leśnictwach. Zamieranie sosny gwałtownie przebiega w leśnictwach Wilanów i Papiernia (powierzchnia około 100 ha), w leśnictwach Krzyżowiec i Mały Bór objawy wystąpiły na kilku hektarach. 

Objawy obserwowane przez leśniczych to zamieranie drzew oznaczające się przebarwieniem igliwia na pojedynczych gałęziach, całym drzewie od koloru żółtego po rudy oraz wydzielanie się posuszu.  Zamieranie dotyczy drzew najbardziej dorodnych w drzewostanie, posusz nie wydziela się grupowo lecz pojedynczo równomiernie całej powierzchni.

W trakcie wizyty terenowej obserwowano drzewa stojące oraz ścięte, wszystko by sprawdzić jakie czynniki doprowadziły do  ich zamierania. W trakcie oględzin stwierdzono wycieki żywiczne na strzale, martwice łyka w koronie od południowej strony, martwice całych koron. U podstaw igieł i na szyszkach zaobserwowano czarne owocniki grzybów.  Nie zaobserwowano śladów bytowania szkodliwych owadów . W leśnictwie  Wilanów gwałtownie przebarwia się sosna czarna (fot. wyżej).
W tym roku wystąpiła długotrwała susza, bardzo wysoki e temp. (powyżej 30 st. C). Silnie wysuszające wiatry znacznie osłabiły korony drzew wysokich, tworzących szkielet drzewostanu.

Stwierdzone objawy wskazują, iż przyczyną gwałtownego przebarwienia koron drzew jest patogen Sphaerposis sapinea ,powodujący zamieranie wierzchołków pędów sosny. Jego  występowanie jest spowodowane długotrwałymi niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi.

Co teraz, co macie robić, czy zaatakowane drzewa należy wyciąć?

- przede wszystkim stały monitoring drzewostanów pod kątem wydzielania się nowego posuszu - odpowiada Anna Barycza -Specjalista  ds. ochrony i użytkowania lasu. Wskazane będzie usuwanie drzew z przebarwieniami powyżej 50% oraz szereg innych , włączając nawet zmianę form użytkowania, wszystko by chronić pozostałe drzewa.