Asset Publisher Asset Publisher

Brudnica mniszka

To bardzo poważny szkodnik, którego występowanie monitorują leśnicy. Po co i w jaki sposób?

Brudnica mniszka, (Lymantria monacha), to gatunek motyla z rodziny  mrocznicowatych.

Motyle mają wyraźny dymorfizm płciowy, samca od samicy odróżnimy m.in. po czułkach.

Rójka, a więc okres licznego występowania osobników dorosłych w celu odbycia lotu godowego występuję od połowy lipca do końca sierpnia.

Samica składa jaja na pniach po kilkadziesiąt sztuk (w złożu około 2000 łącznie) . Jedna samica może złożyć nawet do kilkudziesięciu sztuk jajek, z których na wiosnę następnego roku, po przezimowaniu w osłonce jajowej wylęgują się gąsienice. Gromadzą się skupiska zwane lusterkami, a następnie wędrują w górne części drzewa, gdzie odżywiają się igłami.

                                                                ( Pierścień lepowy służący do łapania wędrujących w stronę korony drzew gąsienic).

Przepoczwarczenie następuje w koronach drzew.

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu leśnicy zobowiązani są do corocznego monitorowania ilości tego szkodnika. Odbywa się to między innymi za pomocą opasek lęgowych, stosów kontrolnych lub pułapek feromonowych.

To właśnie ilość złapanych samców do pułąpki feromonowej oraz liczba samic zaobserwowanych na drzewach będą podstawą do opracowania prognozy zagrożenia ze strony tego szkodnika.

Brudnica jest typowym polifagiem, preferuje jednak gatunki iglaste, głównie sosnę. Może występować gradacyjnie, głównie w drzewostanach powyżej 50 roku życia. Gradacje występują co 10-11 lat i obejmują bardzo duże obszary, gołożery często kończą się wielkoobszarowym zamieraniem drzewostanów.

Foto -wikipedia.pl