Lista aktualności Lista aktualności

Wspomnienie Ś.P. M.Franczak

     Urodził się 7 marca 1931 roku w Bolechowie w powiecie Poznań. Rodzice Leon i matka Regina z domu Gauza.

Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Bolechowie , podczas okupacji niemieckiej uczęszczał przez dwa  lata do niemieckiej szkoły dla Polaków. Kolejne trzy lata okupacji pracował w majątku rolnym oraz okolicznych lasach.

Po zakończeniu wojny wyjechał do Mieszkowa w powiecie Jarocin, gdzie ukończył siódmą klasę szkoły podstawowej , a od 1946 roku uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Obornikach Wielkopolskich.

     W dniu 1 września 1949 roku został zatrudniony jako manipulant w Nadleśnictwie Państwowym Obrzycko. Pracował tam krótko, bowiem już 28 kwietnia 1950 roku przeprowadził się do Katowic i pracował w kopalni " Kleofas" do 1 lipca 1950 roku. Od 1 sierpnia 1950 roku do 31 grudnia 1951 roku pracował w Nadleśnictwie Biały Zdrój, najpierw jako manipulant ,potem pełniący obowiązki leśniczego i leśniczy. W okresie od 1 stycznia 1952 roku do 31 maja 1958 roku był leśniczym w Rejonie Lasów Państwowych w Mirosławcu. Począwszy od 1 czerwca 1958 roku rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Włoszakowice jako leśniczy leśnictwa Mścigniew i pracował na tym stanowisku do 31 marca 1966 roku. Następnie od 1 października 1966 roku do 31 grudnia 1970 roku był leśniczym w leśnictwie Tarnowa Łąka w Nadleśnictwie Dąbcze. Od 1 stycznia 1971 r. rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Karczma Borowa i jako leśniczy do spraw łowiectwa pracował tam do 31 grudnia 1985 r. Po ponownym utworzeniu Nadleśnictwa Włoszakowice rozpoczął tu pracę od 1 stycznia 1986 roku i jako specjalista do spraw łowiectwa pracował  do 31 marca 1996 r.

    Z dniem 1 kwietnia 1996 roku przeszedł na emeryturę.

    Zmarł 22 maja 2013 r.