Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! WYCINKA DRZEW

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie w dniach 14 stycznia – 9 lutego br. droga powiatowa z Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic będzie w godz. 8:00-16:00 częściowo zamknięta. W tym czasie nastąpi wycinka drzew w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej.
W związku z koniecznością wycinki drzew rosnących przy drodze powiatowej, a kolidujących z budową ścieżki pieszo-rowerowej Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzyce Kościelne – Gołanice Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zamknie dwa odcinki tej drogi.
Od 28 stycznia do 9 lutego br. od skrzyżowania w Krzyżowcu do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie z drogą Jezierzyce Kościelne - Zbarzewo) droga będzie zamknięta w godz. 8:00 – 16:00. Zalecany objazd z drogi powiatowej w Jezierzycach Kościelnych poprzez Zbarzewo, Krzyżowiec, Włoszakowice.
Znacząca liczba drzew jest pochylona w kierunku jezdni, dlatego dla zachowania bezpieczeństwa kierowców wycinka nie może odbywać się przy otwartej dla ruchu drodze.