Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPZEDAŻY PUSTOSTANU

Nadleśnictwo Włoszakowice, 64-140 Włoszakowice, ul. Wolsztyńska 13E podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 40a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 788), na zasadach preferencyjnych dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszony w BILP nr 12 (300) z grudnia 2017 r. str. 31 poz. 1.

Lp.

Nadleśnictwo
obręb leśny
oddział i pododdział

Nazwa obrębu ewidencyjnego
gmina
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki
nr KW
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

Włoszakowice
Włoszakowice
199 l 01

Niechłód
Święciechowa
Niechłód 13a
64-114 Święciechowa

5199/12
PO1L/00047932/31491 m2

Budynek mieszkalny jednorodzinny, pow. użytkowa 75,30 m2, pustostan

59 710,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. z 2013 r., poz.1206).

          Zamiar nabycia nieruchomości zainteresowane uprawnione osoby zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia w prasie, tj. do dnia 26.11.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 - dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy o lasach;

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie nabycia pustostanu (art. 40a ust.9 ustawy o lasach);

 - propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania