Lista aktualności Lista aktualności

MAPA EDUKACYJNO-TURYSTYCZNA

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu mamy 3000 nowych map leśnych.

Zdjęcie przedstawia logo WFOŚiGW w Poznaniu

W ten sposób chcemy ukierunkować Państwa na liczne ścieżek edukacyjnych i rowerowe na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice.

Zdjęcie przedstawia najciekawsze fragmenty Nadleśnictwa Włoszakowice.

Dzięki mapie, którą będzie można otrzymać w siedzibie nadlesnictwa lub podczas zajęć edukacyjnych mamy nadzieję, że ukierunkujemy i pokażemy nasze lasy, piękne zakątki przyrody, pomniki przyrody oraz zabytki znajdujące się w naszym zasięgu administracyjnym.

Serdecznie zapraszamy!