Lista aktualności Lista aktualności

Zakup gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Włoszakowice informuje, że wszyscy chętni, którzy chcą sprzedać swoje grunty leśne lub te przeznaczone do zalesienia proszeni są o składanie wniosków do siedziby nadleśnictwa.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1. Lokalizacja gruntów (numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, gmina)

2. Powierzchnia gruntów

3. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu

4. Informację z ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytku oraz przeznaczenia gruntów.

Każdy zakup gruntów poprzedzony jest weryfikacją stanu prawnego (ewentualnych obciążeń, sporów granicznych, praw własności). Gdy przejdzie on pozytywną weryfikację nadleśnictwo musi otrzymać zgodę na zakup przedmiotowego gruntu od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Gdy ją otrzyma, zleca wycenę nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu. Po wypełnieniu wszystkich etapów zakup realizowany jest poprzez spisanie umowy przedwstępnej, a potem aktu notarialnego.

W razie pytań osobą prowadzącą sprawę jest Karol Marcinkowski, specjalista SL ds. stanu posiadania  i LMN tel. 534 379 841