Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie starosty z nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice.

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak podpisał z Tomaszem Furmańczakiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice porozumienie w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną na obszarze 968 ha, który nie stanowi własności Skarbu Państwa.

Porozumienie dotyczy wykonywania przez nadleśnictwo, w imieniu starosty, zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. W szczególności związane są z realizacją przez właścicieli lasów obowiązków wynikających z ustawy o lasach i zadań gospodarczych zawartych w obowiązujących uproszczonych planach urządzenia lasu oraz w wydanych na ich podstawie decyzjach administracyjnych.

Porozumienie zostało podpisane w nowym obiekcie edukacji przyrodniczo-ekologicznej w leśnictwie Krzyżowiec. Oprócz nadleśniczego Tomasza Furmańczaka i starosty Jarosława Wawrzyniaka w spotkaniu uczestniczyli zastępca nadleśniczego Tomasz Multański, wicestarosta Maciej Wiśniewski, specjalista ds. hodowli lasów w Nadleśnictwie Włoszakowice Marek Małecki i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie Janusz Perski.

Źródło : Powiat Leszczyński