Lista aktualności Lista aktualności

KOMISJA ZAŁOŻEŃ PLANU

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włoszakowice na lata 2025-2034.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 28.04.2022 r., o godz. 9:00 w formie hybrydowej tj. stacjonarnej w budynku RDLP w Poznaniu przy ul. Gajowej 10 w Poznaniu (obowiązują restrykcje/obostrzenia związane z COVID-19) lub z możliwością uczestnictwa poprzez wideokonferencję. Nadleśnictwo Włoszakowice zachęca zainteresowane osoby i przedstawicieli instytucji samorządowych do wzięcia udziału w obradach. W tym celu należy zgłosić chęć uczestnictwa wraz z podaniem adresu mailowego na adres k.gielda-pinas@poznan.lasy.gov.pl i formy uczestnictwa do  dnia 25.04.2022 r.

Założenia do planu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-poznaniu/plany-urzadzenia-lasu,

w dniach od 23 maja do 13 czerwca 2022 r.

Uwagi i wnioski do założeń planu należy składać na piśmie w terminie do dnia
22 czerwca 2022 r
., na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań lub pocztą e-mail na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl.

Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.