Lista aktualności Lista aktualności

Czy ścieżka w Nowych Ogrodach odzyska blask?

Jest na to szansa, bowiem w dniu 19 stycznia 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice odbyło się spotkanie dotyczące modernizacji i polepszenia infrastruktury na ścieżce historyczno-edukacyjnej.

W obradach uczestniczyli:

- Agnieszka Fogt oraz Marek Kraśny– Urząd Miasta i Gminy Wschowa,

- Stanisław Pawlak oraz Łukasz Jędrzejewski - Starostowo Powiatowe we Wschowie,

-Tomasz Furmańczak, Karol Marcinkowski oraz Marek Wąsowicz- Nadleśnictwo Włoszakowice.

Ścieżka powstała na mocy porozumienia z  2009 roku pomiędzy Nadleśnictwem Włoszakowice, Starostwem Powiatowym we Wschowie i Urzędem Miasta i Gminy Wschowa.

Kilkanaście lat od otwarcia, większe oczekiwania użytkowników i niestety dewastacja spowodowały, że trasę należy wyposażyć w nowe elementy infrastruktury, między innymi stały monitoring, obelisk upamiętniający Bitwę pod Wschową czy tablice edukacyjne.

Wypracowane wspólne działania generują duży koszt, a podpisane w przyszłości nowe porozumienie pozwoli podzielić go na trzy jednostki. Poruszono również temat dalszego funcjonowania i utrzymania m.in. czystości na ścieżce.

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje poprawą bezpieczeństwa i warunków na tej malowniczej, 5 km trasie .